Teolab 1
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Dijagnostika graviditeta iz krvi kod goveda,ovaca i koza-mali podsjetnik

19.07.2016.
DIJAGNOCTIKE GRAVIDITETA (na principu detekcije Specifičnog serumskog proteina placente) IZ KRVI GOVEDA ,OVACA i KOZA MALI PODSJETNIK Plodnost krava nije samo biološka osobina koja obezbjeđuje produžetak vrste, već bitna karakteristika od koje zavise proizvodne osobine najvećeg značaja u proizvodnji mlijeka i mesa. Trajanje polnog ciklusa kod krava varira u dosta ...

Uspješno završeno proširenje akreditacije.

16.01.2014.
Veterinarski zavod"Teolab" Dvorovi Bijeljina je krajem 2013 godine uspješno završio proširenje akreditacije iz oblasti mikrobioloških ispitivanja hrane i toksikoloških ispitivanja hrane i stočne hrane u skladu ...

Završena akreditacija laboratorije

27.07.2012.
Veterinarski zavod "Teolab" d.o.o. je dana 2012-06-26 završio akreditaciju zavoda u skladu standardom BAS EN ISO / IEC 17025:2006 za obavljanje mikrobioloških ispitivanja hrane i serološku ...

Prvi embriotransfer ovaca u BiH

25.04.2012.
Embriotransfer je već duže vrijeme u svijetu popularan u govedarskoj, ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji. Većina i danas prihvaćenih tehnologija, koje se koriste pri ovome zahvatu, razvijene ...

Naša web prezentacija

03.01.2012.
Dobro došli na našu web prezentaciju. U okviru ponuđenih stranica možete saznati više o nama i uslugama koje pružamo. Povremeno, u obliku novosti ćemo vas obavještavati o ...
  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio