Teolab 4
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Dijagnostika graviditeta iz krvi kod goveda,ovaca i koza-mali podsjetnik

19.07.2016
DIJAGNOCTIKE GRAVIDITETA (na principu detekcije Specifičnog serumskog proteina placente)
IZ KRVI GOVEDA ,OVACA i KOZA
MALI PODSJETNIK
Plodnost krava nije samo biološka osobina koja obezbjeđuje produžetak vrste, već bitna karakteristika od koje zavise proizvodne osobine najvećeg značaja proizvodnji mlijeka mesa. Trajanje polnog ciklusa kod krava varira u dosta širokim granicama od 18-28 dana, ali je prihvaćeno da u prosjeku kod krava iznosi oko 21 dan. Sam polni ciklus se sastoji od četiri faze a to su:
- Proestrus, traje oko 3 dana
- Estrus, prosječno traje oko 18-36 časova.
- Postestrus, prosječno traje oko 3 dana.
- Diestrus, prosječno traje oko 13 dana.
Frekvencija isključenja mliječnih krava zbog reprodukcionih smetnji (33%) je većaod gubitaka prouzrokovanih zaraznim i parazitskim bolestima. Pod pretpostavkom da su egzogeni uzroci steriliteta tj. neplodnosti farmskih životinja (nutritivni, zoohigijenski, infektivni, klimatski, sezonski, stresni, organizacioni i tehničkotehnološ
ki) svedeni na najmanju moguću mjeru, jedna od najznačajnijih metoda i postupaka za poboljšanje plodnosti i reprodukcije krava i junica mliječnog tipa je i
rano dijagnostikovanje graviditeta.
Za dijagnostiku graviditeta krava i junica dosta široku i do ne tako davno, najčešću primjenu imale su kliničke, ultrazvučne i ređe laboratorijske metode dijagnostikovanja.
Princip metode je detekcija prisutnosti specifičnog serumskog proteina placente u serumu, kao specifični proizvod placente njegova detekcija u serumu jedinke ukazuje na steonost, a nivo koncentracije raste sa odmicanjem gestacije.  
 
Dijagnostikovanje graviditeta iz krvnog seruma na principu detekcije Specifičnog serumskog proteina placente – ELISA metodom primjenjujnj se
- od 28.- 35. dana
- I preko  35. dana
Kontrolni pregled treba vršiti  sa otprilike 50 do 80 dana posle osjemenjavanja zbog ranog embrionalnog uginuća (RES) koje nastaje usled:

Razvojne abnormalnosti zbog genetske inkopatibilnosti
(drugi bik, druga rasa)
Stres – temperature, transport,
promjene u smještaju i ishrani
Infekcija s visokom temperaturom
Bolest masne jetre
Nutricionistički deficiti ili suficiti
(energija,
proteini, vitamini, mikroelementi)
Infekcije i poremećaj endokrine ravnoteže
Lutealna deficijencija – manjak progesterona
 
Specifični infektivni uzročnici
Tritrichomonas fetus
Campylobacter fetus veneralis
Kataralni vaginocervicitis
Chlamidia psittaci
Bruceloza
Bolest sluznica goveda BVD
Trihomonijaza
Zarazni goveđi
rinotraheitis ( IBR)
Salmoneloza
Leptospiroza
Parainfluenca 3 (PI3)
Listerioza
E. koli
Q-groznica
 
Prednosti metode za veterinare
 
          Veća bezbjednost
          Veća sigurnost dijagnostike nego rektalnom
           palpacijom ili ultazvukom posebno za manje iskusne veterinare:
          Veterinarski tehničar može uzeti uzorak krvi.
          Ušteda vremena
          Prihvaćeno od kolega na terenu.
 
Prednost  metode za farmera
 
          Visoka pouzdanost; Cutoff za:
                                Otvorenu kategoriju:            >99% - 100%
                                Steonu kategotiju:                                at  91 - 94%
          Rana dijagnostika
          Potpuno bezbjedna za embrion i fetus
          Ekonomična, jednostavna, smanjen servis period
          Podaci o odnosu VO/koncepcije
          Potpuno bezbjedno – schedule is more flexible
          Ne invazivno,  smanjuje stres životinje koji može biti uzrok smanjenja produkcije mlijeka
          Nije bitna veličina stada
          Posebno primjenjivo u nepristupačnim područjima
          Primjeljivo kao pouzdano sredstvo za resinhronizaciju
          Smanjuje vremenski period od inseminacije do potvrde steonost
          Pomaže otkrivanju grla koji imaju reproduktivne probleme i signalizira da se takva grla isključuju iz proploda jer je njihovo držanje neprofitabilno
  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio