Teolab 2
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Prvi embriotransfer ovaca u BiH

25.04.2012
Embriotransfer je već duže vrijeme u svijetu popularan u govedarskoj, ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji. Većina i danas prihvaćenih tehnologija, koje se koriste pri ovome zahvatu, razvijene su od 70-ih godina prošlog vijeka.

 Realizacija embriotransfera je obavljena postepeno, i to.

1. Osposobljavanje osoblja u centrima za embriotransfer u inostranstvu (Vježba – simulacija embriotransfera u Americi i Češkoj)
2. Odabir donora i recipijenata: za donore je odabrana rasa Suffolk, za recipijente križanaci Virtemberg x pramenke
3. Donorka je podvrgnuta hormonalnom tretmanu u cilju izazivanja superovulacije, istovremeno je rađena sinhronizacija reproduktivnog ciklusa recipijntkinja sa donorkom
4. Osemenjavanje donorke je izvdeno laparoskopskom tehnikom po jedna doza u svaki rog materice, 52. sat po vađenju pesarija.
5. 7. dana je izvršeno ispiranje embriona laparotomijskom metodom, primjenom katetera za kolekciju embriona proizvođača IMV,
6. Po kolekciji vršeno je procjenjivanje embriona odnosno stadijuma i kvaliteta. Oba parametra su veoma bitna za utvrđivanje vitalnosti i sposobnosti daljeg razvoja.
7. Provjera statusa ciklusa recipijentkinja - pregledom jajnika laparoskopski
8. Transfer embriona u recipijente izvršen laparoskopskom tehnikom u zadnju trećinu roga materice obavljen je 2011-12-01
9. Krajnji rezultat je žensko jagnje rase suffolk rođeno 2012-04-20 od majke recipjentkinje.

Galeriju fotografija embriotransfera pogledajte na ovom linku  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio