Teolab 2
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Uspješno završeno proširenje akreditacije.

16.01.2014
Veterinarski zavod"Teolab" Dvorovi Bijeljina je krajem 2013 godine uspješno završio proširenje akreditacije iz oblasti mikrobioloških ispitivanja hrane i toksikoloških ispitivanja hrane i stočne hrane u skladu sa standardom BAS N ISO/IEC 17025:2006.
U odjeljenju za mikrobiološka ispitivanja namirnica i stočne hrane uvedene su dvije nove metode, i to: 
- Horizontalna metoda za detekciju Salmonella spp.  BAS EN ISO 6579:2005, BAS EN ISO 6579/Cor 2:2010, 
- Horizontalna metoda za detekciju i brojanje Listeria monocytogenes - metoda detekcije BAS EN ISO 11290-1:2005 Dio 1: metoda detekcije BAS EN ISO 11290-1/A1: 2005 Amandman 1,
U odjeljenju za fizičko hemiska ispitivanja uvedene su dvije nove metode i to:
- Utvrđivanje prisustva aflatoksina M1 u mlijeku i proizvodima od mlijeka -ELISA test,
- Utvrđivanje prisustva aflatoksina B1 u stočnoj hrani i žitaricama-ELISA test.

Veterinarski zavod Teolab uspješno je obnovio i proširio akreditaciju.Obim akreditacije kao i akreditovane metode možete pogledati na sajtu Akreditacionog tijela BATA putem postavljenog linka ispod
bata.gov.ba/Akreditirana_tijela/Dodaci/LI/LI-49-01.pdf
  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio