Teolab 4
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Djelatnost rada

 • Terenska i laboratorijska dijagnostika zaraznih, parazitskih i drugih bolesti životinja,
 • Provjera rezultata laboratorijskih ispitivanja, laboratorijskih testova i metoda kod nekih zaraznih bolesti životinja,
 • Kontrola imuniteta poslije vakcinacije životinja,
 • Dijagnostička i druga ispitivanja životinja u zatvorenim sistemima velikog uzgoja kada su obavezna, odnosno kada se radi o stručnim poslovima inspekcijskog nadzora,
 • Provođenje mjera zdravstvene zaštite životinja, kontrola higijenske ispravnosti i kvaliteta sirovina i namirnica životinjskog porijekla radi utvrđivanja upotrebljivosti za za ishranu ljudi odnosno zdravstvene ispravnosti (osnovni parametri kvaliteta, aditivi i konzervansi, biološke rezidue, rezidue veterinarskih lijekova, vitamini, mineralne materije, teški metali, biološke rezidue, mikotoksini, pesticidi, radionuklidi, animalne komponente) i kontrola higijenske ispravnosti i kvaliteta vode za napajanje životinja i proizvodnju namirnica životinjskog porijekla,
 • Dijagnostički postupci i laboratorijska kontrola životinja, namirnica i sirovina životinjskog porijekla iz uvoza i za izvoz, ispitivanje vazduha, zemljišta, otpadnih voda i drugih otpadnih materija u cilju zaštite čovjekove okoline,
 • Obavljanje drugih dijagnostičkih djelatnosti u cilju zaštite zdravlja životinja i ljudi, te čovjekove okoline i za unapređivanje proizvodnje zdravstveno ispravne hrane,
 • Razvoj i uvođenje novih kliničkih metoda za dijagnostiku i liječenje,
 • Patološko morfološka, serološka, parazitološka, mikološka, toksikološka, i druga ispitivanja životinja, namirnica životinjskog porijekla, sirovina, vode, komponenata, hrane za životinje, otpadnih voda i otpadnih materijala i biološki eksperimenti,
 • Superanalize zdravstvene ispravnosti namirnica i sirovina životinjskog porijekla radi utvrđivanja upotrebljivosti za ihranu ljudi,
 • Superanalize hrane za životinje, sirovina i aditiva, koji su namijenjeni za proizvodnju hrane i vode radi utvrđivanja higijenske ispranosti kvaliteta.
  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio