Teolab 4
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Istorija

Veterinarski zavod "Teolab" doo Dvorovi Bijeljina je mlada veterinarska institucija, koja je osnovana 14.05.2009 godine, Rješenje o registraciji broj 09-35-4293/09 izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. Veterinarski zavod "Teolab" doo Dvorovi Bijeljina, obavlja poslove specijalističke veterinarske djelatnosti na području istočnog dijela Republike Srpske.

Zavod obavlja poslove mikrobiološke dijagnostike namirnica animalnog porijekla i serološke dijagnostike zaraznih bolesti. U periodu od osnivanja, pa do danas, zavod je uspješno realizovao 2 projekta koja se odnose na uvođenje rane dijagnostike graviditeta i embriotransfera kod goveda i ovaca. Zavod zapošljava trenutno 7 radnika, sa tendencijom širenja obima posla kao i povećanja broja zaposlenih u narednom periodu.

Poslovni profil zavoda

Vizija - Veterinarski zavod "Teolab" doo Dvorovi Bijeljina želi da postane vodeća ustanova u oblasti veterinarske medicine u jugoistočnoj Evropi i da stalno održava i unapređuje naučnoistraživački rad, status referentnih laboratorija i razvoj, standardizaciju i uvođenje novih metoda ispitivanja, dobru kliničku i laboratorijsku praksu.

Misija  - Veterinarskog zavoda "Teolab" doo Dvorovi Bijeljina је da istraživačkim radom i transferom znanja u praksu odgovori svim zahtjevima savremene poljoprivrede u skladu sa međunarodnim standardima.

Poslovna strategija - U području istraživačke djelatnosti i procesa laboratorijskih i kliničkih ispitivanja zavod planira i razvija strateške i operative programe razvoja u oblasti zaštite zdravlja životinja, bezbjednosti hrane životinjskog porekla, koji su zasnovani na međunarodnim propisima i standardima.
  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio