Teolab 2
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Fizičko-hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje

- Fizičko hemiska analiza stočne hrane ( proteini,celuloza, pepeo, mast, suva materija vlaga, nitrati, nitriti, ph idr.)
- Hemija - meso i proizvodi
- Voda – gravimetrija
- Ukupni proteini
- Ukupna mast – ekstrakcija
- Slobodne masne kiseline
- Peroksidni broj
- Određivanje pH
- Pepeo – gravimetrija
- NaCl
- Nitriti – spektrofotometrija
- Ukupni fosfor – spektrofotometrija
- Hemija – med
- Redukujući šećeri –volumetrija
- Saharoza – volumetrija
- Voda – refraktometrija
- Pepeo – gravimetrija
- Kiselost – volumetrija
- Netopljive materije – gravimetrija
- HMF
- El. provodljivost – konduktometrija

  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio