Teolab 2
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Serološka ispitivanja

Lista dijagnostičkih metoda za serološka ispitivanja
 1. Utvrđivanje antitijela kod bruceloze goveda, svinja, melitokokoze koza i ovaca - Rose Bengal test (test brze serumske aglutinacije)
 2. Utvrđivanje antitijela kod bruceloze goveda, svinja, melitokokoze koza i ovaca - Test spore serumske aglutinacije
 3. Utvrđivanje antitijela kod bruceloze goveda, svinja, melitokokoze koza i ovaca - cELISA
 4. Utvrđivanje antitijela kod bruceloze goveda, svinja, melitokokoze koza i ovaca – RVK 
 5. Utvrđivanje antitijela kod bruceloze goveda – BRUCELLACAPT – bovini
 6. Utvrđivanje antitijela kod bruceloze ovaca – BRUCELLACAPT - ovini
 7. Utvrđivanje antitijela kod bruceloze ljudi – BRUCELLACAPT - humani
 8. Utvrđivanje antitijela kod enzootske leukoze goveda – ELISA test
 9. Utvrđivanje antitijela kod Q – groznice goveda, ovaca i koza (ELISA test)
 10. Utvrđivanje antitijela kod bolesti plavog jezika (ELISA test)
 11. Utvrđivanje antigena kod virusne dijareje goveda (BVD) – metod serum neutralizacije
 12. Tuberkuloza
 13. Graviditet
 14. Paratuberkuloza
 15. Infektivni bovini rinotraheitis (IBR)
 16. Utvrđivanje rezidua sulfonamida
  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio