Teolab 3
Teolab 0.jpg.jpg
Teolab 1.jpg.jpg
Teolab 2.jpg.jpg
Teolab 3.jpg.jpg

Patomorfološka ispitivanja

1. Pato-anatomski pregled
2. Sekcija leša  Kontakt telefon : +387 55 351 530, Fax: +387 55 351 530
Dvorovi, 76311 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © TEOLAB 2011 - 2012. Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio